Önálló vállalkozó partner ügynökség


egyetlen találkozón 84

A Partner által megadott, nyilvános adatbázisban nem szereplő személyes adatok esetében az adatkezelésre a GDPR 6. A Társaságnál az adatkezelés papíralapon és elektronikusan történik. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Társaság rendelkezésére A Társaság a Partner által közölt személyes adatot a GDPR 6.

társkereső 60 de

A regisztrált Partnertől átvett, a kapcsolattartásra kijelölt magánszemély ek személyes adataira vonatkozóan az adatok továbbítását alátámasztó megfelelő jogalap meglétéről és az adatkezelés egésze alatti fennálltáról a Partner köteles gondoskodni.

A jogalappal összefüggésben a Társaság jogos érdeke: az online regisztrált Partnerekkel történő kapcsolattartáson keresztül szerződéskötés elősegítése, a megkötött szerződésekkel összefüggésben a szerződött Partnerrel történő kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása, ezáltal a szerződés teljesítésének elősegítése.

FACEBOOK BUSINESS

Amennyiben a kijelölt kapcsolattartó személyében, vagy adataiban változás következik be, a Partner haladéktalanul jelezni köteles a Társaság felé, aki a változásokat a szerződésen elvégzi, és intézkedik a módosult adatok törléséről.

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás A regisztrált Partner által megadott, a 3.

keres lány otthonom közelében

A Társaság harmadik országba adatot nem továbbít.