Nők találkozik két sevres


Tevékenységek összefoglalója: A tevékenységek leírása a koordinátortól származik, így a teljes projektre vonatkozó tevékenységeket tartalmazza.

Egy részletesebb összefoglalót a 9 részmodul munkaterve tartalmaz, pl. Az alternáló felsőoktatási képzés beindítása Az egyetemi képzés 2 modulban indult környezettechnika, acélszerkezetek. Ezt követően szeptember végén indult be a 3. Ülés Dunaújvárosban. Résztvevők: Dunaferr képviselői Mádliné dr.

Navigációs menü

Maár Ilona, a Humán Intézet igazgatója, kft. Dunai L. Loványi I. Moson P. Parti M. Az ülésen elnökölt Mádliné dr. Maár Ilona. A Dunaferr képviselői részletesen bemutatták a jelenlegi helyzetet, jövőbeni terveiket. Főként a mérnökképzésről esett szó, de érintettek olyan témákat is, mint a finanszírozás, humán erőforrás. Néhány hozzászólást követően a hallgatók aláírták a szerződések et a Dunaferrel a következő két éves váltakozó képzésre.

Az ülést követően meglátogatták a vállalatot.

Tartalomjegyzék

A jelentés tartalmazza a végzett tevékenységeket, pénzügyi beszámolót, munkatervet a 2. Ezt a Phare irodának átadtuk. Hivatalos tanévnyitó ünnepség Budapesti Műszaki Egyetem Program: Fogadás a Rektori Hivatalban Tanévnyitó ünnepség a BME dísztermében Információkonzultációk, viták. A projekt Információ Technológia rendszerének megtekintése. Résztvevők: Tanévnyitó.

EU, francia vendégek, CNAM küldöttsége, konzorciumi tagok vállalatok, szervezetek, külföldi partnerekMagyarországi minisztériumok képviselői, BME professzorok, az új váltakozó képzés hallgatói, a szendvics típusú képzés iránt érdeklődők kb.

Az ünnepségen Moson P. Beszédet mondott felszólalási sorrendben Nők találkozik két sevres.

nők találkozik két sevres

Bíró P. Nicoullaud, a Francia Köztársaság magyarországi nagykövete; Forgács A. Monfort, Francia Külügyminisztérium; B. Pincon, Francia-Magyar post-secondary képzés együttműködés; G.

Malglaive, igazgató, Ingénieurs ; Soltész P. A felszólalók méltatták az új képzési forma fontosságát és a példaértékű együttműködést, ami az EU partnerek, magyar vállalatok, minisztériumok és felsőoktatás között létrejött. Az ünnepség lehetőséget nyújtott az új képzési forma bemutatására a résztvevők számára egyetem képviselői, vállalatok, hallgatók, magyar és külföldi kormányszervek.

Az információ technológia rendszer bemutatása annak sikeres installálását bizonyította. A rendszer jelenleg képes általános információt nyújtani a projektről és a létező modulokról a World Wide Web-en.

Egy ilyen központ lesz valószínüleg a BME is, és az ülés a váltakozó szendvics típusú képzési mód kiterjesztésének első lépése volt más magyar felsőoktatási intézmények felé.

exindex - [téma]

Információ Technológia kurzus Budapesti Műszaki Egyetem Bemutatásra került az IT rendszer a résztvevő 9 modul képviselője és a francia partnerek részére. A rendszer használatáról beszélgetések folytak. Elhatározták, hogy 10, technikailag azonos Windows re telepített terminált alakítanak ki a folyamatos oktatási és adminisztratív munka érdekében. A szendvicsképzés általános reklámozása.

A reklámtevékenység két irányban történt: 1. Általános információ a projectről; 2. Speciális információk az oktatási modulokról.

Ebben az időszakban a hangsúlyt az általános tájékoztatásra fektettük. Alapvető tevékenységek: sajtó tájékoztatása az alternáló képzésről MTI, Jövő mérnöke, Gordos Géza rektorhelyettessel a különböző vállalat-egyetem közös képzések formáiról Moson P.

Kidolgoztak egy munkatervet a képzés jogi hátterének megteremtésére.

nők találkozik két sevres

Agg G. Művelődési és Közoktatási MinisztériumDr. Hollán L. Tátrai F. PHARE program vezető. A beszélgetések során egyebek közt a következőkről esett szó: - javasolt a Dunaferr mellett más vállalatok valamint más BME karok bevonása a projektbe, - minden anyagon meg kell jelentetni a Phare embléma mellett a program nevét és számát is, - EU és magyar kormányszervek részvétele megkönnyíti a projekt jogi és pénzügyi hátterének megteremtését, ami igen fontos a váltakozó felsőoktatási forma hosszú távú fennmaradásához.

nők találkozik két sevres

A project általános értékelése nagyon jó volt. Tutor képzés, Balatonfüred.

Ellenőr, 1879. március (11. évfolyam, 108-163. szám)

Célkitűzések korábban megfogalmazódtak : beszélgetések az ipari képzés szakaszáról, a kettős tutorális szerkezet véglegesítése, tennivalók, határidők, tutor tréning a CNAM módszerei alapján, Információ technológia rendszer használata a tutorálásban. Pajot, J. Program: Csütörtök Eddigi eredmények kiértékelése, jövőbeni tevékenységek kitűzése Moson P.

Tutor-rendszer a távoktatásban, multimédiás anyagok elkészítése Loványi I. Információ technológia rendszer Nagy A. Vacsora, konzultációk, fogadás. Péntek A váltakozó mérnökképzés általános tudnivalói.

nők találkozik két sevres

Fő célkitűzés: egyetemi és szakmai szempontból egyaránt kompetens mérnökök képzése. Fő módszer: az egyetemi és vállalati tutorok, valamint hallgatók és mérnökök együttműködése, melyet a minden szinten történő rendszeres értékelés határoz meg.

Második világháború – Wikipédia

Konkrét megvalósulás. Részletes leírás a módszerekről, eszközökről, felhasznált CNAM dokumentumokról. Vita egyetem, vállalatok képviselői.

nők találkozik két sevres

Döntések az ipari képzés szakaszáról, tutor-rendszerről ld. Szombat Nők találkozik két sevres jellegű konzultációk koordinátor - francia szakértők az ipari képzés időszakáról és más Dunaferr tevékenységekkel kapcsolatban: 1.

Orientációs teszt a hallgatók részére: Tutorok végső kiválasztása a szakmai témák véglegesítését követően, rövid időn belül - Dunaferr kifejezte azon szándékát, hogy egy második évfolyam diákjait is fogadja a szendvicsképzés keretein belül. Látogatást tervezünk a Dunaferr-nél valós technikai problémák bemutatásával.