Megismerni bármilyen kérdése, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Hogyan léphet kapcsolatba a Kellogg-gal?

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Milyen személyes adatokat gyűjt a Kellogg ezen a webhelyen, és hogyan gyűjti őket? Csak akkor adja meg személyes adatait, ha ez szándékában áll. Kizárólag azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket ÖN szeretne megadni nekünk, illetve amelyekre azért van szükség, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára és javítsunk ezek színvonalán. A következő személyes adatokat szoktuk közvetlenül kérni: név, életkor, nem, cím és e-mail-cím, valamint kapcsolati és rendszerinformációkat.

Ön bármikor visszavonhatja beleegyezését az 5.

Egyedi vevői igények, kérések biztosításához szükséges adatkezelés. Név, cím, igazolványszám, telefon, e-mail cím Egyedi vevői igények kiszolgálásához szükséges adatkezelés Jogos érdek, az egyedi igények nyilvántartása Az érintett tiltakozásáig Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kezelése, a kapcsolattartó fél adatainak nyilvántartása, meghatalmazottak nyilvántartása és ezek napra készen tartása. Név, cím, telefon, e-mail Szerződések kezelése Jogos érdek a kapcsolattartó személyes adatai nyilvántartása, kezelése Teljesítést követő 5 év, vagy az érintett tiltakozásáig.

Azért is érdemes megadnia nekünk az e-mail-címét, nevét, telefonszámát, stb. A webhelyünk némely funkciója nem érhető el azon felhasználóink számára, akik nem adják meg az adataikat, vagy nem egyeznek bele a sütik cookie-k vagy hasonló technológiák használatába webhelyünkön. Ezenfelül amennyiben úgy dönt, hogy nem kívánja rendelkezésünkre bocsátani személyes adatait, a jövőben nem tudunk termékekkel, szolgáltatásokkal, egyéb módon segítséggel vagy válaszokkal szolgálni Önnek.

További lehetőségként felmerülhet Önben az igény, hogy a Kelloggnál építse tovább a karrierjét, megismerni bármilyen kérdése jelentkezne egy álláshirdetésre, amelyhez online munkaerő-felvételi egyetlen rhede kell benyújtania szakmai önéletrajzát. Vissza az oldal tetejére 2. A Kellogg biztonsági intézkedései A Kellogg az adatvédelmi előírásokkal összhangban alkalmazza a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A Kellogg által alkalmazott biztonsági intézkedések célja, hogy megakadályozza az adatvesztést, megóvja az adatok épséget, valamint szabályozza a hozzáférést az adatokhoz. Kizárólag a Kellogg erre jogosult alkalmazottai és a vállalat számára adatfeldolgozó szolgáltatást végző harmadik felek erre jogosult alkalmazottai férhetnek hozzá az Ön adataihoz.

megismerni bármilyen kérdése

Minden Kellogg-alkalmazott, akinek hozzáférése van az Ön személyes adataihoz, köteles betartani a Kellogg adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat; továbbá a Kellogg minden harmadik félként szolgáltatást megismerni bármilyen kérdése partnertől megköveteli, hogy az Ön adataihoz hozzáférő munkatársaival titoktartási megállapodást írasson alá. Ezenkívül a Kellogg számára harmadik félként adatfeldolgozási szolgáltatást végző, az Ön adataihoz hozzáféréssel rendelkező partnereknek szerződéses kötelessége biztosítani a hatályos jogszabályok által előírt adatbiztonsági szintet, valamint azt, hogy személyes adatainak feldolgozása kizárólag a Kellogg utasításai szerint történjen.

Lásd a 4. Vissza az oldal tetejére 3. Hogyan használja fel a Kellogg az Ön személyes adatait? Az Ön személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre Ön azt a Kellogg rendelkezésére bocsátotta, és amely célokról tájékoztattuk Önt az adatszolgáltatáskor. Adatai felhasználhatók továbbá adminisztrációs célokra, szolgáltatási színvonalunk támogatására, az ezzel kapcsolatos visszajelzések megszerzésére, a biztonság, a jogszabályok vagy szerződési feltételeink megszegésének megakadályozására és direktmarketinges célokra.

A személyes adatok megoszthatók az Európai Gazdasági Térségen EGT kívüli jogalanyokkal, harmadik felekkel az üzletkörön belüli általános információk részeként a vállalkozás eladása vagy átszervezése esetén, továbbá a törvények és a szabályozó hatóságok által előírt vagy engedélyezett egyéb módokon.

Vissza az oldal tetejére 4.

welcome-to-convenience Page

Kinek enged a Kellogg betekintést az Ön személyes adataiba, és miért? A Kellogg soha nem osztja meg az Ön személyes adatait olyan harmadik félként szereplő tehát a Kellogg Grouphoz tartozó jogalanyoktól eltérő üzleti szervezetekkel, amelyek az adatokat saját keresés chlamydia man kívánják felhasználni, hacsak a jogszabályok nem kötelezik erre.

  • A weboldalon kezelt adatok Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki — személyes adatai megadása nélkül — megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.
  • ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
  • A Google Ads Súgó - Google Ads Súgó

A Kellogg egy világméretű csoport részeként megismerni bármilyen kérdése belátása szerint átadhatja vagy megoszthatja az Ön személyes adatait a Kellogg Group más adatkezelőivel hasonló célú felhasználásra, Ön pedig ezúton beleegyezését adja az ilyen jellegű átadáshoz vagy megosztáshoz. Amennyiben az Ön személyes adatait átadják vagy megosztják a Kellogg Group más adatkezelőivel, az adott adatkezelő ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik az Ön személyes adataira vonatkozóan, mint a Kellogg.

Az Ön hozzájárulásával a Kellogg megoszthatja az Ön személyes adatait harmadik felekkel tehát a Kellogg Grouphoz tartozó jogalanyoktól eltérő felekkelmegismerni bármilyen kérdése szigorúan csak az alább leírt körülmények között.

megismerni bármilyen kérdése

Harmadik félként szereplő adatfeldolgozóink mint például a digitális ügynökségek, tárhelyszolgáltatók, adattárolási szolgáltatók és egyéb műszaki partnerekakik e webhely kezelésében nyújtanak segítséget, vagy az ide beérkező adatokat dolgozzák fel, hozzáférhetnek az Ön adataihoz.

Némelyik üzleti partner ezek közül annak az országnak a határain kívül működhet, mint ahonnan Ön ezt a webhelyet megnyitotta. Vissza az oldal tetejére 5. Az Ön jogai Jogában áll arra kérni a Kelloggot, hogy bocsásson az Ön rendelkezésére minden Önnel kapcsolatosan tárolt adatot. Ha szeretne hozzáférni a személyes adataihoz, a felhasználói fiókjában megteheti: itt megváltoztathatja személyes adatait vagy beállításait. Önnek jogában áll megkérnie a Kelloggot, hogy helyesbítse, befagyassza, kiegészítse vagy törölje személyes adatait, korlátozza használatukat, vagy helyezze át egy másik szervezethez.

Valamint jogában áll további információt kérnie arról, hogyan kezeljük személyes adatait.

Az Apple egészségkutatásra irányuló alkalmazásainak adatvédelmi szabályzata

Továbbá kifogást emelhet a Kellogg adatfeldolgozási eljárásával szemben bizonyos körülmények között, valamint, amennyiben beleegyezését kértük az adatfeldolgozáshoz, ezt a beleegyezését vissza is vonhatja. Ön bármikor kapcsolatba léphet az adatfeldolgozásért felelős munkatársunkkal a következő e-mail-címen: DataPrivacyOfficer kellogg.

Reggeli spirituális gyakorlat ~ Hogyan élj jelenlétként

Mindazonáltal ezen jogait nem minden esetben érvényesítheti. Így például némely esetben a személyes adatokhoz való hozzáférése megtagadható, például ha az információ egy másik ember valamely adatát is hozzáférhetővé tenné, vagy ha jogszabályi előírás tiltja az információ megtekintését.

  • Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében.
  • Legal - Health Studies Privacy Policy - Legal
  • Adatvédelmi Tájékoztató – BalcsiHáz

Ezenfelül a Kellogg megőrizheti az adatokat még olyankor is, ha Ön visszavonta a beleegyezését, amennyiben a Kellogg bizonyítani tudja, hogy az Ön adatainak feldolgozása jogszabályi követelmény.

Ha felvetésére nem kapott kielégítő megoldást, jogában áll panaszával az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulnia.

Adatvédelmi Tájékoztató

Vissza az oldal tetejére 6. Mely országokba és milyen céllal küldik el az Ön adatait? A Kellogg egy globális vállalat, melyen belül az Ön személyes adatait határokon túlra továbbíthatják. Adatai olyan országokba kerülhetnek, ahol az adatvédelmi törvények nem azonos szintűek azon ország előírásaival, ahol Ön a személyes adatait megadta.

A Kellogg mint adatkezelő és adatexportőr biztonsági intézkedéseket tesz a hatáskörén kívül kerülő személyes adatok védelme érdekében, ahol ezt a helyi adatvédelmi előírások megkövetelik. Amennyiben a helyi adatvédelmi előírások megkövetelik, a Kellogg megállapodást köt azokkal a jogalanyokkal, akik az Ön személyes adataihoz hozzájutnak — mint például a Kellogg Group tagjai vagy harmadik fél szolgáltatók —, hogy azok gondoskodjanak a biztonsági intézkedések foganatosításáról, és hogy személyes adatait kizárólag az Megismerni bármilyen kérdése adatvédelmi törvényeivel összhangban dolgozzák fel.

Ha az adatok továbbítása az EGT-n belülről az EGT jogi hatáskörén kívül eső területre történik, azt az Adattovábbítási Megállapodás szabályozza, amely garantálja személyes adatai számára az EU és más EGT-országok adatvédelmi törvényeiben előírt adatbiztonságot.

megismerni bármilyen kérdése

Az Európai Bizottság által elfogadott egységes adatvédelmi feltételek amelyek modellszerződésként is szolgálnak biztosítják az Európán kívüli adatfeldolgozás biztonságát. Amikor a személyes adatok feldolgozását Európán kívül oldjuk meg, ezt a modellszerződést használjuk. Ha szeretne többet tudni arról, milyen nemzetközi utat járnak be az Ön személyes adatai, lépjen kapcsolatba az adatfeldolgozásért felelős munkatársunkkal a következő e-mail-címen: DataPrivacyOfficer kellogg.

megismerni bármilyen kérdése

Előfordulhat, hogy a jelen webhelynek helyet adó kiszolgáló annak az megismerni bármilyen kérdése a határain kívül található, mint ahonnan Ön ezt a webhelyet megnyitotta. Ennek a webhelynek a szolgáltatója szerződéses kötelezettséget vállalt, hogy az Ön adatainak kezelése az EU adatvédelmi törvényeivel összhangban történik, hogy az adatokat a Kellogg útmutatásai szerint kezelik, valamint folyamatosan megtesz minden olyan szükséges technikai intézkedést, amely az Ön személyes adatainak biztonságát szavatolja.

Vissza az oldal tetejére 7. Hogyan és miért használja a Kellogg az ún.

A Google Ads Súgó

A Kellogg sütiket cookie-katvagyis kisméretű szöveges fájlokat használ, melyeket az Ön által meglátogatott webhelyek vagy megnyitott e-mailek helyeznek el a számítógépén, illetve egyéb hasonló technológiákat, például flashsütiket és webjelzőket web beacons alkalmaz. Ezeket a technológiákat széles körben használják a webhelyek üzemeltetéséhez vagy hatékonyabb működtetéséhez, a webhelyek tulajdonosai számára gyűjtött üzleti és marketinginformációk beszerzéséhez, valamint olyan személyes adatok gyűjtéséhez, mint a böngésző típusa, az operációs megismerni bármilyen kérdése, a hivatkozó oldal, az oldalon megtett útvonal, az internetszolgáltató tartománya stb.

Mindennek az a célja, hogy megismerjük, a látogatók miként használják a webhelyet. A sütik és hasonló technológiák segítenek bennünket abban, hogy ezt a webhelyet az Ön személyes igényeihez szabjuk. A sütik révén szerzett ilyen információk nem kerülnek ki a Kellogg Group, illetve a meghatalmazott harmadik fél adatfeldolgozóink körén kívülre. Kéretlen kommunikáció céljára nem lesznek felhasználhatók.

A számítógépén található sütik nem tartalmazzák az Ön nevét, csak egy IP-címet.

megismerni bármilyen kérdése

Sok esetben miután a felhasználó befejezte a böngészést, a sütik által őrzött információk nem lesznek hozzáférhetők a Kellogg számára. Kérjük, ellenőrizze számítógépe beállításaiban, hogy a sütik használata valóban az Ön szándékai szerint van-e engedélyezve vagy letiltva. Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy figyelmeztesse Önt a sütik fogadása előtt, vagy egyszerűen beállíthatja azt, hogy visszautasítja a sütik használatát, bár ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fér hozzá a webhely összes funkciójához.

A böngészője súgójában menüpontjában megnézheti, miként teheti ezt meg.

Adatvédelmi nyilatkozat | Kellogg's Vantage

Egyes flashsütiket nem érintenek ezek a beállítások. Nem kell engedélyeznie a sütiket ahhoz, hogy a Kellogg webhelyeinek nagy részét használhassa vagy böngészhesse, beleértve ezt a webhelyet is. Ne feledje, hogy ha különböző számítógépeket használ különböző helyeken, meg kell győződnie arról, hogy mindegyik böngésző sütikre vonatkozó beállítása megfelel az Ön igényeinek.

A sütikkel kapcsolatos további információkért, például a letiltásuk módjáért látogasson el a következő címre: www.

megismerni bármilyen kérdése

A személyre szabott webhely élménye Az Ön beleegyezésével és az alábbiakban meghatározott módon, online regisztrációjakor megadott adatait arra használhatjuk, hogy képet alkossunk érdeklődési köreiről — ezáltal igyekszünk biztosítani, hogy a webhelyünkön tett látogatásai során ne mulassza el az Ön számára fontos ajánlatokat és információkat. A Kellogg és a vele harmadik félként együttműködő, jó hírnevű hirdető cégek információkat gyűjtenek a webhelyünket látogatók használati szokásairól statisztikai elemzések készítéséhez, értékesítési és marketingcélokból.

Kapcsolat - Tápió 15 Alapítvány

Nyomon követjük a webhely megismerni bármilyen kérdése és a meglátogatásakor megtett útvonalat, célcsoportok szerint alakítjuk ki a tartalmát, valamint a marketingkampányainkat és direktmarketinges e-mailjeinket. Célcsoportok szerint használjuk a webhelyükön és más webhelyeken megjelenő szalaghirdetéseinket bannertovábbá nyomon követjük saját szalaghirdetéseinket és marketingpartnereink webhelyeiről a saját webhelyünkre mutató hivatkozásokat. Ezeket a webhasználati adatokat egyesíthetjük az Önről gyűjtött más információkkal például, hogy egyéni címre küldött marketinges e-mail révén jutott-e el a webhelyünkrefelhasználói regisztrációjával kapcsolatos adatokkal ha bejelentkezettvalamint webhasználati adatait összevetjük a számítógépén tárolt előző süticsomaggal.

Azért tároljuk ezeket az információkat, hogy jobban és pontosabban megértsük, miként használják ügyfeleink az oldalunkat, megismerjük elvárásaikat és érdeklődésüket.