Keresek házvezetőnő sürgős találkozót. Keres, kínál – Üzleti találkozópont


Dunántúli Napló, Szúr kóló gyűlést tartott a Pécsi Dózsa a szigetvári járásban A megye sportéletében helyet kérnek maguknak a szigetvári járás sportolói is. Nem is olyan régen Módos személyében válogatott birkózó­val rendelkeztek a szigetváriak.

Hétvégére keresek házvezetőnőt pest megye Állás

A fiatalok á szigetvári keresek házvezetőnő sürgős találkozót is kedvelik a sportot, s hogy ered­ményeik több sportágban nem évi el a megye más járásának sportolóit arról nem csak ők te­hetnek. Kevés a pálya, kevés a létesítmény és még kevesebb a szakember a szigetvári járás­ban. No, de azért nem kell szé­gyenkezni a járás sportolóinak. A nem­rég alakult csapatok Szentlászló, Kishárságy.

Csertő, Mozsgó és Kétujfalu új színt, lendületet vit­tek a bajnokság küzdelmeibe. Az első osztályban nem volt vitás Szulimán csapatának bajnoksága.

A másodosztályúban azonban csak az utolsó fordulóban sike­rült a lelkes szentlászló! Az idény legnagyobb meglepe­tése a már bajnok Szulimán utol­só mérkőzéséhez fűződik.

Keres, kínál – Üzleti találkozópont

A ve­retlen bajnokcsapatot a szezon végére erősen feljött Tótszent- györgy ra győzte el. Szépség foltja volt a bajnokságnak, hogy Zádor mindkét csapatát vissza­léptette a bajnokságtól. A kiöre­gedett szigetvári labdarúgók Ba­log, Sárközi, Somos.

Pücsök, Ki­rály és társaik lelkes jó játéká­ból sokat tanulhattak a mostani játékosok. Befejeződtek a sakk csapat- versenyek küzdelmei is. AKÖV szigetvári ki- rendeltségének dolgozói sport- egyesületet alakítottak.

keresek házvezetőnő sürgős találkozót

Megala­kult a szigetvári Volán SC. Sakk csapatukat a városi bajnokságba nevezték, labdarúgóik a járási bajnokság­ban indulnak. Az ben induló megyei IT. Helyes volt a kezdeményezés, hisz a két községnek egy gazdája van.

Fizikai munka apróhirdetések a Maxaprón

De nemcsak a tsz segíti a csapatot, a tanács, a föld­művesszövetkezet is megígérte tá­mogatását. Több új játékos iga­zolásával sikerült erősíteni és a vezetők reménye jogosnak lát­szik, sikerül a csapatnak kihar­colni a bentmaradást a megyei n.

Ebben az évben 20 éves játékvezetői jubileumát ünnepli Szilágyi Lajos, a járás legrégibb játékvezetője.

A játékvezetők az A szigetvári járási Tompa László labdarúgó-bajnokság győztese Szulimán csapata, edzővel és Pál József szakosztályvezetővel elmúlt év szombatján tartották taggyűlésüket, melyet baráti ban­kett követett.

keresek házvezetőnő sürgős találkozót

A bajnoki évadra egyébként már megkezdték a fel­készülést a szigetvári labdarúgó játékvezetők. Az NB I-ben sikeresen helyt állt női kosárlabda csapatnak nagy tábora van Szigetváron.

Az együttes Egyed Mihály edző irányításá­val már megkezdte felkészülését az új keresek házvezetőnő sürgős találkozót.

Dzsúdló és Wellhelló dalaira tombolt a közönség

A szigetvári lá­nyok fogadkoznak, az elmúlt év­hez hasonlóan az idén is jó ered­ményekkel rukkolnak elő. Most szervezik a kosárlabdázók baráti körét, mely hivatva lesz a kosár­labda sport Szigetváron kivívott hagyományainak megvédésére és ápolására.

keresek házvezetőnő sürgős találkozót

Közelebb a csapathoz Kovács Imre beszámolója és röl Közel négy éves hiányt igye­kezett pótolni a Pécsi Dózsa lab­darugó szakosztálya, amikor szur­kológyűlést hirdetett meg. A közel főnyi résztvevő előtt elsőként Kovács Imre a csapat edzője tartott beszámolót. Ismertette a csapat múlt évi ered­ményeit, milyen munka és erő­feszítések gyümölcse volt a ha" todik helyezés és a vidék leg­jobbja cím. Többek között meg­tudták a szurkolók, hogy az NB I.

A bajnoki mérkőzéseken 19 játékos szerepelt köztük négyen — Rapp, Hernádi, Móricz dr. Az együttes erényei között el­sőhelyen a nagyszerű küzdőszel­lemet. A gyenge vidéki szereplés, a támadósor időnkénti gyengébb játéka és néhány fiatal játékos vártnál lassúbb fejlődése viszont hátráltató jelenségként könyvelhető el.

Külföldi magas kereset Állás Budapest, II. kerület

Az idei tervek között elsőhelyen a múlt évi eredmények fokozása szerepel. Ennek alapvető feladatai adva vannak, feltöltődött a játékos- állomány, bizalom fűzi a játéko­sokat az edzőhöz és vezetőkhöz, nincs önelégültség, növekedett a felelősségérzet és egészséges opti­mizmus tölti el a játékosokat. Ezek és a gondos felkészülés biz­tosítékai lehetnek egy úiabb szép eredményekkel kecsegtető bajnoki szereplésnek.

keresek házvezetőnő sürgős találkozót

Beszámolója végén az edző megköszönte a szurkoló- tábor támogatását és kérte, hogy ben ez a támogatás legyen még nagyobb mértékű. A szurkológyűlésen napirendre került Györkő dr. Ko­vács Imre tárgyilagosan és a jó­zan megfontoltság hangján tájé­koztatta a szurkolókat a veze­tőség által a Györkő ügyben ho­zott határozatról.

Györkő dr.

keresek házvezetőnő sürgős találkozót