Újra találkozni


President of the Church A lelkület, melyet itt érezhettünk, legyen és maradjon velünk, miközben mindennapi teendőinket végezzük.

Míg újra találkozunk

Fivéreim és nőtestvéreim, biztosan egyetértetek velem, amikor azt mondom, felettébb sugalmazó konferenciát zárunk. Az Úr Lelkének gazdag kiáradását érezhettük az elmúlt két nap során; megérintette szívünket és megerősítette bizonyságunkat erről az isteni munkáról. Köszönetünket fejezzük ki minden résztvevőnek, köztük azoknak a Fivéreknek is, akik az imákat mondták.

újra találkozni egyetlen horoszkóp vízszintes nő ma

Mindannyian azért vagyunk itt, mert szeretjük az Urat, és szeretnénk szolgálni Őt. Tanúbizonyságomat teszem nektek arról, hogy Mennyei Atyánk emlékezetében tart minket. Elismerem kezét mindenben. A zene ismét csodálatos volt, és kifejezem személyes hálámat és az egész egyház köszönetét mindazok megismerni mongolin, akik készek voltak megosztani velünk ezen tehetségeiket.

Szívből jövő köszönetet mondunk mindazon Fivéreknek, akiket e konferencia során mentettek fel.

Hithűen és jól szolgáltak, és jelentősen hozzájárultak az Úr munkájának előreviteléhez. Mélységes hálámat fejezem ki hithű és odaadó tanácsosaim iránt, és a nyilvánosság előtt is szeretném megköszönni nekik támogatásukat és segítségüket.

újra találkozni partnervermittlung új szerelem

Nagy bölcsességű és nagy tudású férfiak ők; újra találkozni felbecsülhetetlen értékű. Szeretném megköszönni a Tizenkettek Kvórumában szolgáló fivéreim rátermett és fáradhatatlan szolgálatát is, melyet az Úr munkájában végeznek. Hasonlóképp hálámat fejezem ki a Hetvenek Kvórumai és az Elnöklő Püspökség tagjainak önzetlen és hatékony szolgálatukért.

Továbbá szeretném kinyilvánítani nagyrabecsülésemet mindazon nők és férfiak iránt, akik általános segédszervezeti vezetőkként szolgálnak. Testvérek, biztosítalak benneteket afelől, hogy Mennyei Atyánk nem feledkezik meg rólunk mindazon kihívások közepette sem, melyekkel mai világunkban szembe kell néznünk.

Ő szeret mindannyiunkat, és meg fog áldani minket, amikor parancsolatai betartására törekszünk és imában keressük Őt. Mily áldottak vagyunk, hogy ismerhetjük Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát, amely válaszokat nyújt az újra találkozni kérdésekre, mint honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és hová megyünk, amikor eltávozunk ebből az életből.

Jelentést, célt és reményt ad életünknek. Köszönetet mondok nektek a szolgálat minden tettéért, melyet oly készségesen nyújtotok egymásnak. Mi vagyunk Isten keze itt e földön, és azt a megbízást kaptuk, hogy szeressük és szolgáljuk gyermekeit.

Köszönök nektek mindent, amit egyházközségeitekben és gyülekezeteitekben tesztek. Hálámat fejezem ki azért a hajlandóságotokért, mellyel mindazon pozíciókban szolgáltok, amelyre elhívtak benneteket.

Minden elhívás fontos az Úr munkájának előrevitelében. Most véget ér a konferencia. Kívánom, hogy mindannyian biztonságban hazaérjünk, és azt találjuk, hogy újra találkozni rendben volt a távollétünk alatt. A lelkület, melyet itt érezhettünk, legyen és maradjon velünk, miközben mindennapi teendőinket végezzük.

Idézetek - találkozik

Tanúsítsunk fokozottabb kedvességet egymás iránt. Találtassunk mindig szorgalmasnak az Úr munkájában. A menny áldásai kísérjenek benneteket!

Töltse be otthonotokat harmónia és szeretet! Tápláljátok állandóan a bizonyságotokat, hogy védelemül szolgálhasson számotokra az ellenséggel szemben! Alázatos szolgátokként tiszta szívemből vágyom arra, hogy megtegyem Isten akaratát, és hogy szolgáljam Őt és titeket.

Szeretlek benneteket és imádkozom értetek. Ismét arra kérlek benneteket, hogy imáitokban emlékezzetek meg rólam és minden általános felhatalmazottról. Egyek vagyunk veletek e csodálatos munka elővitelében.

újra találkozni singles alb- donau- kreis

Tanúságomat teszem nektek arról, hogy mindannyian együtt haladunk e munkában, és minden férfinak, nőnek és gyermeknek fontos szerepe van benne. Adja meg nekünk Isten az ahhoz szükséges erőt, képességet és elkötelezettséget, hogy jól végezzük a dolgunkat.

Újra találkozni

Bizonyságomat teszem nektek arról, hogy ez a munka igaz, valamint hogy Szabadítónk él, és Ő vezeti és irányítja egyházát itt, a földön. Tanúságomat és bizonyságomat hagyom veletek arról, hogy Isten, a mi Mennyei Atyánk él és szeret minket. Ő valóban a mi Atyánk, aki személyes és valós.

  • Idézetek - találkozik
  • Új helyesírási eléri vagy megismerni

Ismerjük fel és értsük meg, mily közel hajlandó jönni hozzánk, mily távolra hajlandó menni értünk, mennyire szeret minket, és újra találkozni sokat tesz és hajlandó még tenni értünk. Az Úr áldjon meg benneteket!

Jó volt újra találkozni!

Legyen veletek ígért békessége most és mindig! Most búcsúzom tőletek, míg hat hónap múlva újra találkozunk. Szabadítónk és Megváltónk, Jézus Krisztus nevében, ámen.

újra találkozni ingyenes társkereső társkeresés