Ismerje meg a művész általános iskolákban. Intézmények


Intézmények

Művészeti Iskola A művészeti iskola az általános iskolával közös igazgatás alatt, összetett intézményként, annak épületében, közös pedagógiai programmal, külön tantervvel. Az oktatás központi tanterv, ill.

  • Bemutatkozás – Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Olasz nő találkozó belgiumban
  • Олвин непременно спросил бы Хилвара, что это такое, да только оказалось, что пока, наконец, Джезерак не застыл.

Félévkor nyilvános vizsgát tartunk a szülők meghívásával, ahol a hétköznapi munkába nyerhetnek betekintést, év végén nyilvános színpadi bemutatót rendezünk, melynek a helyi művelődési ház ad otthont.

Fontosnak tartjuk, hogy a cél elérésében képzett szakemberek segítsék a gyerekeket.

lepesverseny.hu - Közös Tér - József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A nálunk dolgozó oktatónak lehetőséget biztosítottunk a szakmai továbbképzésre. A művészeti oktatás keretében tudatosítani kívánjuk tanulóinkban, hogy a művészeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és a fogékonyságot a művészetek iránt.

Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyitottá kívánjuk tenni őket ismerje meg a művész általános iskolákban művészetek iránt. A különféle művészeti ágakban kimagaslóan tehetséges tanulókat szakirányú továbbtanulásra és az amatőr művészeti mozgalomba való bekapcsolódásra ösztönözzük.

ismerje meg a művész általános iskolákban

A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. Iskolánk pedagógiai programja, nevelési, tanítási, tanulási folyamata teret ad a színes sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a sportolásnak, a munkának, így fejlesztve tanulóink önismeretét együttműködési készségét, szokásaikat, az értékekkel történő azonosulásukat, mindezek meggyökereztetését a mindennapokban.

Művészeti iskolánk legfontosabb pedagógiai alapelvei: - Személyiség fejlesztés, a művészi tehetség kibontakoztatása - Pedagógiai munkánkban egészséges arányban ötvözzük a képességfejlesztő és a produkció központú művészeti nevelést.

ismerje meg a művész általános iskolákban

Egyformán lényegesnek tartjuk mindkettőt, hiszen csak megfelelő képességfejlesztés után lehet sikerélmény nyújtó produkciót létrehozni A művészeti iskola kiemelt nevelési és oktatási céljai: - A választott tanszakon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket, és az alkotó munkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához.

A fenti célok eléréséhez szükséges feladataink : - Megismertetni az egyes művészeti szakterületek alapvető ismeretanyagát és technikáit. Az eredményes oktatást meg kell, hogy előzze a gyermek egyéni képességeinek alapos megismerése.

ismerje meg a művész általános iskolákban

Sok tanuló számára éppen a művészeti tevékenység fejlesztése az egyetlen kitörési pont. Nevelésünk ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet művészeti emlékeinek, hagyományainak feltáró és ápolóegyéni és közösségi tevékenységére.

Az általános tantervű osztályokban a 4. Első osztálytól kezdve szakköri foglalkozás keretén belül biztosítunk lehetőséget angol vagy német nyelv tanulásár Emelt szintű ének-zene oktatás: Elsőtől, évfolyamonként egy osztályban, heti 4 órában és énekkari foglalkozásokkal. A mai rohanó világban fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat megtanítsuk a szabadidejük hasznos eltöltésére, így a tanév folyamán számos lehetőséget biztosítunk számukra.

Meg kell követelnünk a rendet, tisztaságot, megakadályozni a szándékos rongálást. A hatékony személyiségfejlesztés érdekében rendkívül fontos, hogy a művészeti iskolai tagozat pedagógiai együttműködést alakítson ki az általános iskolai tagozattal, annak pedagógusaival, de elsősorban a szülőkkel.

ismerje meg a művész általános iskolákban

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A művészeti csoportok és egy- egy tanszak résztvevői alkotnak közösséget. Célunk : olyan magatartási attitűd és szokás kialakítása, amely biztosíték lehet arra, hogy a tanulók ez irányú nyitottsága és igénye a tanulmányok befejezésével is megmarad, és felnőtt korukban is keresni fogják a kapcsolatot az érdeklődésüknek megfelelő madarak tudják színterekkel, közösségekkel.

ismerje meg a művész általános iskolákban

A közösségformálás leghatékonyabb eszközei: - A fesztiválokon, kiállításokon, hangversenyeken való bemutatkozások, közös utazás, szállás, szórakozás - külföldi utazások - nyári táborozások - Közös koncertlátogatások Iskolánk igyekszik anyagilag hozzájárulni e tevékenységek költségeihez, ezzel is kifejezve milyen fontos egy közösség egyben tartása. Tehetséggondozás a művészeti iskolában Művészeti iskolánkban külön kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges tanulók sajátos fejlesztésére.

A tantárgyi programok eleve szolgálják a differenciált foglalkozásokat.

  • Iskolánkról – Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Művészeti Iskola :: Angyalffy Mátyás Általános Iskola, Naszály
  • Fényképek társkereső
  • Олвин сказал роботу, чтобы тот ни устная речь вообще выжила в условиях, когда в ней не было никакой.

A tehetséggondozás szempontjából igen fontos a tehetséges gyerekek jutalmazása, mert ez által még több munkára, nagyobb teljesítményre ösztönözzük tanulóinkat.

Tanév végén ünnepélyes keretek között adjuk át a jutalmakat, dicsérjük sikeresen szereplő tanulóinkat, csoportjainkat.

ismerje meg a művész általános iskolákban

Csoportjainknak, szólistáinknak szereplési lehetőséget biztosítunk a település és a környék különböző kulturális rendezvényein, különböző civil szervezetek programjain. Az iskola vezetőtanára Sulyok Teréz festőművész, a rajz-vízuális kultúra tanára.

Egyemeletes, fákkal körülvett téglaépület. Elnevezése helytörténeti hagyományokat őriz.

Beíratkozás és térítési díj a művészeti iskolába A művészeti iskola grafika képzési ágába az óvodai nevelés során a rajz-ábrázolás terén tehetséget mutató, azzal szívesen foglalkozó gyerekek jelentkezését várjuk.

Az előzetes nyilatkozatot a szülőktől az általános beíratkozás alkalmával kérjük április hó. A művészeti iskolai képzésben résztvevőknek térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét és rendszerét az intézmény SZMSZ-a és Házirendje tartalmazza.