Ismerd meg az asszírok,


Az asszír folytonosság az az elmélet - amelyet egyes tudósok és a modern asszírok is támogatnak - hogy a mai asszírok az ókori asszíroktól származnakakik egy ősi Asszíria őshonos szemita néptől származnakés akik eredetileg ősi asszír nyelvet beszéltekami az akkád nyelv dialektusa.

Asszír folytonosság

Az asszír folytonosság fogalma etnikaigenetikai, nyelvi és történelmi állításokon, valamint Asszíria történelmi és kulturális örökségének az ókori asszír birodalom bukása utáni orosz nő meeting forum folytonosságán alapszik. Ie - VII. Az asszír regionális hagyományok és identitás töretlen folytonosságát tekintve az egyik legfőbb bizonyíték az asszír regionális név fennmaradása, amely nemcsak túlélte az asszír birodalom bukásáthanem néhány egymást követő állam hivatalosan is adminisztratív módon használta tartományi megjelölés az asszír szívföldek számára lásd: Achaemenid AssyriaSassanid Asoristan és Roman Assyria.

A modern régészeti feltárások az asszír szívekben azt jelezték, hogy a helyi megszállás jelentős folytonosságot mutatott, amelyet a regionális és kulturális identitások megőrzése kísért, elsősorban a fő asszír vallási kultuszok és gyakorlatok folytatása szempontjából. A Çineköy ismerd meg az asszírok egy Luvi írás - föníciai kétnyelvűtalajréteget Çineköy az Adana tartománybanTörökország ősi Czilicziáttárskereső, hogy a 8.

A klasszikus görög nyelvhasználatban a "Szíria" és az "Asszíria" kifejezéseket szinte felcserélhető módon használták. Jelentős korai kivétel volt Herodotos kettő közötti megkülönböztetése az ie 5. A férfit foglyul ejtették, Athénba vitték, és az általa hordozott leveleket "az asszír nyelvről" fordították le, amely a birodalmi arámi volt, amely a volt Új-Asszír Birodalom hivatalos nyelve voltmajd a következő Achaemenid diplomáciai nyelve.

keresés single nő dieppe

Perzsa Birodalom. Strabo görög geográfus és történész Kr. Ezek közül a Ninos alapította Ninos Atouriában és felesége, Semiramis a férje utódjaként alapította Babilont Ninos városa a szírek megdöntése után azonnal elpusztult.

Sokkal nagyobb volt Babilonnál, és ismerd meg az asszírok Atouria síkságán helyezkedett el.

ISMERD A BIBLIÁD! 3. RÉSZ

Strabo Posidonius Kr. A szélességi fokokat figyelembe véve nagy különbség van a észak és dél, középen a szírek, de általános állapotok uralkodnak, [C42], az asszírok és az árimánok némileg hasonlítanak egymásra és a többire. Ő [Poseidonios] arra a következtetésre jut, hogy e népek nevei hasonlóak egymáshozazok számára, akiket szíreknek nevezünk, maguk a szírek hívják arámoknak, és hasonlóság van e [név], valamint az örmények, az arabok és az erembuszok között.

Míg a rómaiak többnyire helyesbítették a használatukat, [36] ők és a görögök továbbra is összemosták a kifejezéseket. Zsidó történész Josephus Flaviusaz írás az 1.

További cikkeink a témában

Arphaxades az uralma alatt lévőket Arphaxadaeusoknak nevezte, a mai kaldaiaknak. Aramus irányította az arameaiakat, akiket a görögök szíreknek neveznek ". Ősi királyságok AdiabeneOsroeneBeth Garmai modern Kirkuk és ez körülvesziés Beth Nuhadra középre modern Dahúk voltak Neo-asszír királyság az asszír hátország[38] folyamatos nyelvi és kulturális hagyományok, megfigyelhető, különösen Adiabene társadalmi és politikai elitjei között.

szabadidő eltöltéséhez társat keresek

A szíriai etnikai megfogalmazásai Syrianness jellemző Szeleukida alkalommal megmaradt a római birodalmi időszakban. A muszlim uralom korai időszakában Ismerd meg az asszírok és asszírok kifejezései bekerültek az arab irodalomba.

Században még mindig ez volt a szokásos terminológia. Megszentelték kovászos kenyeret és a" káldeus szír nyelvet használták ".

Olyan hitszakmát folytatott, amelyet ott ortodoxnak ítéltek, közösségbe engedték a katolikus egyházzal, és III. Julius pápa szentelte pátriárkává.

Pál pápa Abbász perzsa sahhoz — JM Fiey domonkos szíriai tudós megjegyezte, hogy bár a keleti keresztény írók sokat írtak asszírokról és babiloniakról, nem azonosultak velük. Fiey megjegyzések, Tettem indexek én Assyrie chretienneés volt, hogy összehangolják mintegy 50 oldalnyi tulajdonnevek embert; nincs egyetlen író, akinek 'asszír neve lenne.

önálló lakás steyr

Gewargis megjegyezte:" Ismerd meg az asszírok Sennacherib gyermekeit évszázadok óta megtanítják imádkozni és átkozni Babilont és Asszíriát, akkor mit vár a kutató azoktól az emberektől, akik teljes szívvel elfogadta a keresztény hitet, hogy gyermekeiket Ashurnak és Esarhaddonnak nevezzék el. Így azt mondhatjuk: "arra a következtetésre jut, hogy Sabhrisho, Yaqqira szerzetes és Isoyabh pátriárka" nemzeti büszkeséggel töltött asszírok voltak ". Szokatlan helyzet áll rendelkezésünkre: 1.

És Gewargis úr, arámi nyelvű szakértő aki nem mondja meg nekünk a különbséget e két arámi szó, az Aturaye és a Suryaye között. A kaldeai nézetekre hivatkozva Southgate kijelentette: "Közülük azok, akik vallomásuk szerint fogalmuk van származásukról, azt mondják, hogy az asszíroktól származnak, a jakobiták pedig a szírektől származnak, akiknek fő városa Damaszkusz volt". Vannak ezek a hasonlóságok, amelyek a szíriaiak körében erőteljesebben jelennek meg, mint a A nestoriánusok, és a szírek mégis kétségtelenül az asszírok és nem a zsidók keresek férfi 45 ".

Az emberek arról tájékoztattak, hogy Kharpout városában mintegy száz család él, és egy instagram barátok tudják, amelyet laknak a Megfigyeltem, hogy az örmények nem ismerték őket az általam használt néven, a Syriani néven, hanem Assourinak hívták őket, ami abban a pillanatban jobban megdöbbentett számomra, hogy hasonlít az angol asszír nevünkre, akiktől származásukat állítják.

Ők ugyanúgy Ninive és Asszíria maradványai, mint a durva kupacok és a romos paloták. Megúszták a perzsák, a görögök és a rómaiak pusztító kardját. Még mindig beszéltek őseik nyelvét, és továbbra is megtartották fajuk nevét. A nacionalista írók gyakran hivatkoznak Tatianus kijelentésére, miszerint "az asszírok földjén született", és megjegyzik, hogy Mar Qardagh cselekedetei a vértanú őseit ősi asszír királyokra vezetik vissza ".

Század előtt használták Adam H. Beckera New York-i Egyetem klasszikus és vallástudományi professzora nem ért egyet az asszír folytonossággal, és azt írja, hogy a különleges folytonossági igényeket "úgy kell értelmezni, mint egy modern találmányt, amely méltó egy Benedict Anderson vagy egy Eric Hobsbawm tanulmányozásához, ismerd meg az asszírok pedig egy ókori történész.

Becker írásaiban az asszírokat "kelet-szíreknek" írja le. Támogatás Egy másik érv a "Szíria" etimológiáján alapszik.

Alfredo Rizza - Asszíria és Babilónia leírása Szerző: Alfredo Rizza Kiadás éve: Kiadó: Gabo Kiadó Ez a kötet azokkal az ókori kultúrákkal foglalkozik, melyek egymást követve jelentek meg s tűntek el Mezopotámiában, az Eufrátesz ismerkedés bensheim a Tigris folyó közti térségben, és melyeket manapság általában az asszírokkal és a babilóniaiakkal szoktak azonosítani. Az újkőkorral, illetve a korai sumer civilizációval kezdődően e könyv lapjain szerepelnek a térség legfontosabb történelmi eseményei, uralkodói. Az asszírok és a babilóniaiak felbecsülhetetlen művészeti, tudományos és irodalmi alkotásai megihlették a görögöket és a perzsákkat, akiknek ezen ősi civilizációk iránti tisztelete és áhitata még évszázadokig át- meg átszőtte a történelmi visszaemlékezéseket, mielőtt megfakultak és eltorzultak volna, vagy végleg a feledés homályába merültek. A kalandos közel-keleti felfedező utazások, a nagy horderejű ásatási expedíciók hatalmas mennyiségű, komoly művészeti, irodalmi és történelmi értéket hoztak a felszínre; ennek következménye az ékírás megfejtése is.

John Joseph-nek adott válaszában Frye azt írja: "Nem értem, hogy Joseph és mások miért hagyják figyelmen kívül ismerd meg az asszírok ismerd meg az asszírok, arab és perzsa források bizonyítékait a kezdeti a- beleértve a korabeli gyakorlatot is. Henry Saggs prominens asszirológus a Asszíriában lévõ erõsségû könyvében rámutat, hogy az asszír lakosságot soha nem irtottáknem tenyésztették ki és nem deportálták birodalma bukása után, és hogy a keresztényesítés után az asszírok továbbra is életben tartják identitásukat és örökségüket.

John A. Brinkman asszirológus azt állítja, hogy semmiféle történelmi vagy régészeti bizonyíték vagy bizonyíték nem utal arra, hogy Asszíria lakosságát birodalma megsemmisülését követően bármikor eltörölték volna, kitermelték volna vagy eltávolították volna. A folytonosság ellen érvelőkre a bizonyítási terhet rója, hogy erős bizonyítékokkal igazolják esetüket.

Brinkman kitér arra, hogy az asszír Pantheon isteneit minden bizonnyal még az Asszír Birodalom bukása után évvel is imádták. Azt is jelezte, hogy Assur és Calah, más városok mellett, prosperáló és még mindig asszírok által megszállt, ami állítása szerint az asszír identitás és kultúra folytonosságát mutatja a szíriai keresztény időszakban is.

A birodalmi arámi és asszír adminisztratív gyakorlatot az Achemenid királyok is megtartották. Ezenkívül ismert, hogy számos fontos asszír város, mint ErbilGuzana és Harran, épségben életben maradt, és mások, például Assur és Arraphafelépültek korábbi pusztulásukból.

  • Példa üzenet társkereső
  • Írta: Malina Adrienn Az ókor legdrágább árucikkei közé tartozott a mirha, értéke vetekedett az aranyéval, és nem véletlen az sem, hogy a Bibliában a napkeleti bölcsek az arany és a tömjén mellett mirhát ajándékoztak a kis Jézusnak.
  • Dijon online társkereső

Azoknak a városoknak, amelyek továbbra is pusztultak, mint például Ninive és Calah, kisebb városokat építettek a közelben, például Mepsilát. Dárius feliratai babiloni változatában az Eber-nari " a folyón túl, "azaz Szíria, Palesztina és Fönícia megfelel a perzsa és az elami Athurának Asszíria ; emellett a Behistun feliratban Izalla, a boráról híres szíriai régió tartozik Athurához.

Bizonyíték a folytonosságra a középkori időszakból és a reneszánszból

A Assyriologist Simo Parpola visszhangok Saggs, Brinkman és Biggs, mondván, hogy nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy az asszír identitás és kultúra folyamatos bukása után az Asszír Birodalom.

Hasonlóképpen, a brit nyelvész Júda Segal mutatott néhány történeti források az időszak késő ókorihivatkozásokat tartalmazó kortárs asszírok a különböző régiókban, honnan Adiabene hogy Edessa. Megjegyezte, hogy asszír megnevezéseket Tatian és Samosatai Lucian használt a " A szíriai istennőről " című munkájábanvalamint keresztény szerzők a későbbi " Addai doktrínában " is.

MacDonald azt állítja, hogy az asszírok etnikai, nyelvi, vallási és politikai kisebbségként maradtak fenn az asszír birodalom bukásától napjainkig. Rámutat, hogy a szomszédaiktól eltérő nyelv, vallás, identitás és szokások fenntartása elősegítette túlélésüket.

Account Options

Yana azt állítja, hogy az asszírok a mai napig is léteznek, és megosztották kultúrájukat az arám ismerős visszatér működés lakossággal.

Mark professzor a folytonosságot támogatja, az ókori történeti enciklopédiában kijelentve: "Az asszír történelem ezen a ponton birodalmának bukása mentén folytatódott; Irán és Irak régióiban és másutt is élnek asszírok. Kelet asszír egyháza, káld katolikusSzír ortodox, asszír protestáns. Joel J. Elias tanulmánya azt találta, hogy az összes felekezet asszírjai homogén csoportot alkotnak, és genetikailag megkülönböztetik az összes többi közel-keleti etnikumot.

Kapcsolódó cikkek

Az összehasonlítás más módszereivel is alátámasztott különbség rámutat a két eltérő történelmi sorsú populáció gyenge genetikai affinitására. A szolgáltatás részeként Ninive Dinha asszír riportert a GeneTree. DNS-profilját Kr. Számos akkád szó főként a mezőgazdasághoz kapcsolódik, amelyet a modern szíriai népnyelvek megőriztek.

A koreai orientalista, Chul-hyun Bae, a Szöuli Nemzeti Egyetem szerint "az araméiak politikai hatalma így véget ért; nyelvük azonban fennmaradt, ironikus módon sokkal szélesebb körű jelenlétet értek el, mint azok az emberek, akik között származott".

A folytonosság bizonyítékai a klasszikus ókorból

Arian Ishayatörténész és antropológus származó UCLA kimondja, hogy a zavart a nevek alkalmazott az asszírok és a tagadás asszír identitás és a folytonosság, az egyrészt megerősíti a Asszírok, amikor a közös etnikai és nemzeti identitásnak elsődlegesnek kell lennie.

Kelly L. Hannibal Travis ezzel szemben azzal érvel, hogy az "asszír" a legrégebbi neve ennek a közösségnek, és hogy ez a kifejezés régen megelőzte a nestoriánust. Továbbá, mivel az Oszmán Birodalmat vallás szervezte "Az asszírokat az oszmánok soha nem használták, a kormányzati és katonai dokumentumok inkább hagyományos vallási felekezeti nevükkel utaltak célpontjaikra".

Philip Hitti kijelentette, hogy a "nestoriánus" kronológiailag és teológiailag is pontatlan kifejezés, és nincs etnikai jelentése, mivel a távolabbi keresztényekre, mint Kína, Közép-Ázsia, India és Görögország [] vonatkozott, míg Sebastian Brock jelezte, hogy a nestori eredetmegjelölések siralmas félrevezetés. Azt állítják, hogy a modern asszírokhoz képest más és külön etnikum, és a dél-mezopotámiai ősi káldeusok közvetlen leszármazottai.

Asszíria és Babilónia

Ezt így alkalmazzák Jerome[45]és még mindig a szokásos terminológia szerint a XIX. Megszentelték a kovászos kenyeret és a" káldeus szír nyelvet használták ". El kell választanunk, mi az etnicitás és mi a vallás Jómagam, szektám káldeus, de etnikailag asszír vagyok. Pontatlanok is; a káldeus újarámi beszélők valójában tagjai a keleti asszír egyháznak, az asszír pünkösdi, az evangélikus egyházaknak vagy a szír ortodox egyháznak [], és ugyanígy az asszír újarámi beszélők is a káldeus katolikus egyház tagjai, a szír ortodox egyház, a szír katolikus egyház vagy más vallomások.

Ezenkívül ezek a nyelvjárások mindegyike Asszíriából származik, és Kr. Lásd még.