Halak és szűz szerelmi horoszkóp. Tarot kártya


Szűz párhoroszkóp Szűz - Halak párhoroszkóp Szűz és Halak párhoroszkópja ingatag. Esztétikai szempontból a jó megjelenésű Szűz vonzza a nem épp atlétatermetű és álmatag Halakat, ám jellembeli különbözőségük miatt párkapcsolatuk eléggé bizonytalanná válhat. Ilyen körülmények között persze feltűnnek a hamis barátok, előreláthatatlan események, melyek számos ellenséget és ellenségeskedést gördítenek az útjába. Mindebből azonban valahogy mindig megmenti valamely sorsszerűség.

A Halakról

A Szűz szigorú kritikai szelleme gyakran túl sokat követel meg magától épp úgy, mint környezetétől. Kíméletlen, szőrszálhasogató bírálatai sok bonyodalomhoz vezetnek személyes kapcsolataiban. Szűz és Halak párosban zavaró, hogy a Szűz nem tudja kimutatni érzelmeit, míg a Halak fenntartás nélkül kinyilvánítja, partnerét elhalmozza szeretetével.

Romantikussága a szexualitásában is megmutatkozik: mivel nem túlzottam szenvedélyes, ezt gyengédséggel, tapintattal helyettesít. A rideg Szüzet ez annyira zavarja, hogy vége-hossza nincs kíméletlen bírálatainak, zsörtölődésének. A Halak jegyű látszólag nyugodt, holott mindig súlyos belső kétségek gyötrik, ami küllemén is meglátszik: gyakran fáradtnak, lehangoltnak tűnik.

Halak és Szűz szerelmi horoszkóp

Kapcsolatuk jó irányba vezethet, amennyiben mindketten képesek engedményeket tenni: a szerény és pedáns, megbízható és szorgalmas Szűz mellett még a folyton ábrándjaiba merülő Halak is megtalálja otthonában azt a bizonyos nyugodt szögletet, ahol ábrándjaiba merülhet. Szűz - Halak szerelmi horoszkóp Szűz és Halak szerelmi viszonya aligha tartós.

A szerény és bátortalan Szűz nem bízik önmagában, a Halak jegyű szülöttet közlemény társkereső folyton belső ellentétek gyötrik, ami ingataggá, határozatlanná teszi. A zodiákus Halak jegyének a jelképes ábrázolása, az ellenkező irányba haladó két hal, beszédesen utal a jegy szülötte kettősségére, ami kiváltja az aggodalmaskodó Szűz ellenszenvét. A fegyelmezett, mindent alaposan megtervező Szűz életében a Halak romantikussága, akinél minden középpontjában a szerelem áll, nem talál visszhangra.

A Halak jegyűnek szerelem nélkül üres az élet. A szeretett lénytől pedig sokat követel: legyen intelligens, jó megjelenésű, értsen a művészetekhez.

Mindez elbizonytalaníthatja partnerét, különösen egy Szűz esetében, aki amúgy is folyton önbizalomhiánnyal küszködik.

legjobb társkereső bemutatkozó szövegek

Személyes gondjait pedig túlzott zsörtölődésben vezeti le. A túl kritikus és szigorú Szűz aggályai nehezen elviselhetők a Halak számára.

Halak - Szűz párhoroszkóp

Főleg, hogy a Szűz intimitásukban sem képes kedvébe járni az érzéki Halaknak. Hogy szerelmi viszonyuk elfogadható legyen, az együtt érző és kedves Halak önzetlenségére van szükség, aki hála nagy fantáziájának, képes pozitívan elemezni Szűz társa jellemét, így meglátja benne a jó tulajdonságokat is.

Mivel felismeri, hogy végtelen érzékenysége miatt a Szűztől nem könnyű megválni, az idealista Halak ábrándokba menekül, zárkózottá válik. A ismerd kulcstartó Szűz pedig kihasználja a gyenge akaratú Halak befolyásolhatóságát, és kapcsolatukban minden úgy lesz, ahogy ő akarja.

Szűz férfi és Halak nő kapcsolata Szűz férfi és Halak nő esetén nagyon különbözik mindaz, amit egyik elvárna a másiktól. A logikus és gyakorlatias Szűz nem díjazza a Halak nagystílű udvarlását, így hamar felfortyan, és végtelenül zsörtölődővé válik. Szerelmi viszonyuk sem érzelmileg, sem elvileg nem megalapozott.

A Halak, érzelmi magányossága kárpótlásaként, szívesen jár társaságba, vidám emberek közé, de a bonyolult társasági életet, a zajos lokálokat nem kedveli, inkább otthon keres magának egy nyugodt zugot, ahol szabadon engedheti szárnyaló fantáziáját.

társkereső definition

A folyton tevékenykedő Szűz viszont ezt nehezen érti meg. Őt lefoglalja saját örökösen sürgő-forgó tenni akarása. Kapcsolatuk végül is folytonos veszekedésbe torkollik, a Szűz, egyre hevesebb bírálatok közben folytonos munkába menekül, a Halak pedig ki tudja melyik titkos útját követi, mely végül is nem vezethet jóra.

sauerland futár keresi fel

Ám ha a Szűz megtanulja, hogy érzelmeit kimutassa, s azt is, hogy a szexualitás lehet kellemes játék is, melyet a Halak végtelen fantáziája képes művészi szintre emelni, ideig-óráig kialakulhat halak és szűz szerelmi horoszkóp kellemes társkapcsolat Szűz férfi és Halak nő között, mindketten figyelmesek és megértők egymás iránt, ám hosszú ideig aligha fenntartható ihletettségük.

Szűz nő és Halak férfi kapcsolata Szűz nő és Halak férfi között eléggé kockázatos kapcsolat alakulhat ki, mivel a túl szigorú Szűz nő nem eléggé érzelmes a szerelmet mindenek fölé helyező Halak férfinak.

computertastatur know

A bátortalan és visszahúzódó Szűz mindig igényesen megválogatja a barátait, az óvatos embereket csodálja, akik ismerik saját érdekeiket. Ha valaki megtetszik neki, a Szűz annyira túlértékeli annak képességeit, hogy esetleges hibáit észre sem veszi.

Ezzel együtt, nem tűri, hogy bárki is beleavatkozzék az életébe. A Halak jegyű szülött viszont nagyonis látványosan fejezi ki érzelmeit, partnerét elhalmozza minden jóval, amit a gyanakvó Szűz mindig rosszallással fogad, mind érzelmi síkon, mind az anyagiak terén, ami csak fokozza vele született házsártosságát.

A Halak pedig nehezen tűri a Szűz folytonos zsörtölődését, sosem felejti el kritikáit, még ha a Szűznek esetleg igaza van is. Kapcsolatukat a folyton elemző Szűz mentheti meg, amennyiben képes a maga valóságában érzékelni helyzetüket és tenni is azért, hogy viszonyuk rendezett maradjon: kevesebbet veszekszik.

Szűz - Halak családi horoszkóp Szűz és Halak két otthonát szerető és ahhoz ragaszkodó jellem. Ennek ellenére, Szűz és Halak családi életében sok nehézséget előrelátnak a csillagjósok. Míg a Szűzre veszélyek, anyagi veszteségek várnak, a Halak életútját ismétlődő események zavarják meg, olykor épp részleteiben is meglepő pontossággal újra megtörténő mozzanatok.

E mellett a Szűz kishitűsége még inkább kihangsúlyozódik. Amennyiben a folyton tevékenykedő, nyughatatlan Szűz megpróbálja összpontosítani képességeit, hogy rátaláljon saját belső békéjére, enyhítheti a kettős jegyű Halak veleszületett feszültségeit.

Halak-férfi és Szűz-nő kapcsolata

Különösen, hogy a Halak nemcsak kedves, de együtt érző, barátságos, jószívű és segítőkész társ. A kettős jegyű Halak olykor még jó tulajdonságait is ürügyként használja saját mulasztására: otthon azt mondja, azért késett, mert valakin segítenie kellett, ahogy munkahelyén is képes azzal igazolni mulasztását, hogy valamilyen baráti vagy családi gond hátráltatta feladata elvégzésében.

A Halak szülötte romantikus és érzelmes, ha nem mennek is jól a dolgok, képes mindent rózsaszínben látni, s már csak akkor ismeri fel a gondokat, mikor azok fekete-fehéren tűnnek elé.

helyi fekete összekapcsolások

Szerencsére, a tisztánlátás hozzá segíti, hogy tapintatosan rendbe tegye családi dolgait. Szűz-Halak páros viszonya a gyerekekkel A Szűz jegyű szülöttből nem hiányzik a szülői ösztön, ha gyermekei születnek jó szülő lesz, bár kissé szigorú.

Kötelességtudatra, jóérzésre neveli őket, miközben egészséges szokásokat honosít meg számukra, de nem veszi figyelembe, hogy amit ő jónak tart, azt nem feltétlenül helyeslik gyermekei is. Nem kényezteti őket, szórakozásra sem hagy számukra időt. A Szűz-szülő naphosszat dolgozik, hogy családjának megteremtse azt az anyagi jólétet, melyet ő fontosnak tart. Ám gyakran túl magas mércét állít maga elé. Gyakran előfordul, hogy munkahelyén, csakhogy ne érje bírálat valamiféle mulasztásért, reggeltől estig hajszolja magát, de még akkor is talál valamit, amit hazavigyen, és ott fejezze be, holott a házimunkát is ő akarja elvégezni.

Szűz férfi és Halak nő kapcsolata

Így előfordulhat, hogy partnere munka-mániásnak véli, gyermekei pedig, a kényelmes otthon ellenére, hiányolják jelenlétét, szeretetét. Ahogy a házasságról a Szűz úgy véli: a halak és szűz szerelmi horoszkóp elég, ha hűséges házastárs, szülőként csak azt tartja fontosnak, hogy gyermekeinek biztosítsa a legjobb anyagi feltételeket.

az idő társkereső a táblára

Ha mindez végül is oda vezet, hogy gyermekei nevelését másra bízza a család, érvényre jut veleszületett házsártossága és csak bírálja azt, aki segít neki. Ezzel szemben a Halak-szülő imádja a gyermekeit, kényezteti őket, enged minden szeszélyüknek, ám ha szigorúbbá válik. Ezért jó, ha a Halak felismeri: gyermekeit komolyabb alapokon nevelje az életre, végtelen fantáziája például hozzásegítheti érdekes mesemondáshoz, a szellemet építő társasjátékokhoz, mellyel könnyen elnyerheti gyermekei szeretetét, nagyrabecsülését és bizalmát, mely alapján jó nevelést adhat nekik és bírva bizalmukat, felnőttként is eligazíthatja majd őket az élet útvesztőiben.

Szűz - Halak páros munkaviszony, hivatás A Szűz rendkívül szorgalmas, ügyes, aki a munkájának szenteli magát és erre büszke is. De békés körülményekre van szüksége, ahol nem kerül ellentétbe a főnökkel. A Szűz jegy szülötte alighanem valamennyi állatövi jegy közül a legalkalmasabb a beosztott szerepére. Munkájában pontos, gyors, aprólékos, tapintatos, szerény és ügyes, kitartó és józan. Fontos, hogy főnöke ezt pontosan érdemei szerint méltányolja, különben elveszíti a bizalmát iránta.

Mit üzen neked az ősi szimbólum?

A Halak munkájában a legfontosabb az, hogy másoknak segítsen. A Halak jegyű halak és szűz szerelmi horoszkóp olyan tevékenységet választ, mely során meg kell oldania valamit. Szívesen támogatja a rászorulókat, vonzza a jótékonykodás, általában a szeretetszolgálat.