Első single lakás berlin


Szamos, Mnrisn szó A fillér. Vastagabb bi tűkből 8 filiér. A l'fkisebb hirdetés dija 60 fillér. Apró hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban. A hirdetési dijak előre fizetendők. Telefon: Házasság céljából úri em­ber ismeretségét keresem 30 éves szőke kor. Komoly fóndolkozásu, csinos fér­tek, ha vagyontalanok is Írjanak e címre : L. Schle­singer, Berlin Házvezetőnőt keres meet corona elő kelő otthont nyújt tisz­tességes fiatal nőnek ma gasrangu állami hivatalnok, ten a kiadóhivatalban.

Le­velek ugyanoda.

Eredeti angol szöveg megtekintése Richard Wagner Apartment is a comfortable first-floor apartment in the Charlottenburg district of Berlin. Measuring 45m2, it sleeps 6 people in one bedroom featuring two single sofa beds and a spacious living room with two double sofa beds. The bathroom includes a bath with shower over and curtain and hairdryer, and the kitchen is excellently equipped.

Cim a kiadóhivatalban. Első single lakás berlin 16—18 éves fiatalember azonnal felvé­tetik Reiter J. Eladó széna. Mintegy 20—22 szekér első rendű lóhere — ölenként is — jutányos áron eladó. Érte kezhetni Bogdán Lajos, re­formátus lelkésszel Pettyén, u. Eladó telkek.

első single lakás berlin christian társkereső baptisták

A batizi or­szágút melletti telkek elő­nyős fizetési feltételek mellett eladók. Értekezhetni Klein Vilmossal a Szatmári bankban.

Eladó bor. Nagyobb me- nyiségü szatmárhegyi bor esetleg hordónkéntis eladó. István-tér Eladó birtok. Vasút men­tén holdas első mi­nőségű tiszamenti tagos birtok, 10 hold nemesfaju gyümölcsös, másfél hold szőlővel, 3 holdas belsőségen, 4 szobás úri lakás, kellő gazdasági épü­letekkel 40 hold vetéssel, írtért holdja meg­vehető. Csakis komoly ve­vők nyernek bővebb felvi­lágosítást Kálmán Gyula megbízottnál Szatmár, Ár­pád-utca Vastag falu nagy ládák deszkák eladók a Szamos kiadóhivatalánál.

első single lakás berlin igyekszem egy férfi a házasság dubai

Több mint iov szaívír Különféle ház eladásra bejelentve Posz- vék Nándor gazd. Eladó bútor. Egy tiszta teljes hálószoba bútor eladó.

Első single lakás berlin lakások. A Kossuth- kert hátánál a vasút mellett újonnan épült házakban 1—2 szobás lakások kap­hatók.

Ugyanott több ház tiadó. Bővebbet Beer Mór­nál Kazinczy-utca 4. Kiadó utcai szoba. Hidköz 1.

  1. Ismerősök balti újság
  2. Hotel Berlin - Otel mindenki megtalálhatja a szobában

Braun Mór. Kiadó lakás. Bocskay-utca Bo thelyioogés udvari lakás jzonnal, vagy november -re kiadó. Eötvös utca 2. Muhy Zsigmond. Emeleti er kélyes lakás, mely áll 3 szoba, konyha, előszoba és kamarából kiadó. Kossuth- Lajos-u. Ugyanott egy házmester is felvétetik.

Bérelhető lakások - Berlin

Kiadó lakások. Ér­tekezni lehet a háztulaj­donossal ott helyben Regyina Jánossal. Kiadó bútorozott szoba no­vember 1-től Kinizsi-köz 1. Értekezhetni özv. Kegye Sándornéval Vörösmarthy-u. Üzlethelyiségek, irodának is alkalmas, kiadók.

A&O Berlin Kolumbus – Foglalás

Bő­vebbet Petőfi-u. Árverési hirdatmóny. A Szabó és Szűcs ipartársulat tulajdonát képező Kazinczy-utca 8. Az érdeklődők szives megjelenését kéri az Elnökség. Kiadó lakásoV. Viktória szállodában udvari csendes lakások, november 1-re kiadók.

Ugyanott vasgerendák, kő­lépcsők, épületi? Föld ingyen elhordható. Kiadó laká?. Különféle­Mielőtt bármiféle gazdasági gépet venne, vagy ren­delne saját érdekében kér­jen árajánlatot Poszvék Nándor gazdasági szak­irodájától, Szatmár, Ka- zincy utca 7.

  • Fővárosi Hírlap, ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana
  • Társkereső oldalon 100 ingyen az idősek

Teljes ellátást keres nov. Értekezhetni Vörösmarty- utca 9. Joó Sándor erőre berendezett iBiű-raliafestö vegyészeti tisztitó -intézete Szatmár, Várdomb-utca Fiók-üzlet: Szatmár, Attila-utca I. Üzletágak i Minta-festészet csipke, selyem, ruhadisz- és végárukra. Vegyi tisztítás. Gallér- és fehérnemű gőzmosás és fényvasalás. Plissee és kapcsolódási ellenőrző webhelyek vasalda.

Hogyan óvhatjuk meg magunkat a járványos betegségektől? Úgy haWéber János-féle sza­badalmazott és orvosilag kipróbált vizszürő készüléken szűrt vizet használunk és iszunk, mely mindennemű bacilustól men­tes. A készülék éra : 15 liter Urtart. Nagyobb méretesben sülön aján­lat. Vidéki megrendeléseknél 3 K csomag, dij.

első single lakás berlin nehéz társkereső

Szatmár, Árpád-u. Kitűnő jó házikoszt kihordásra is kapható Brand Vencelnénél Batthyáuy-u. Haasz Olmiitz Morvaország. Ajánlja elsőrendű olmützi quarglijait ab Olmiitz utánvéttel No.

Egy postaláda kb.

Hilton Berlin Hotel – Foglalás

Eladó közvetlen Eesed mellett ma­gyar hold ingatlan. Bővebb felvilágosi ást ad: dr. Keresztszeghy Lajos ügyvéd.

Olasz költségvetési kód - Hogyan szerezzünk egyet és áttekintést

Hölgyek figyelmébe 1! Az őszi szezon beálltával tudatom a nagyérdemű hölgyközönséggel, hogy Eötvős-u. Katz Róza. Párisi ésbécsi kalapok Van szerencsém a n. Angol kalapok a legelegánsabb kivitelben.

Nearby, there are two large gardening colonies of Sonnenbad and Samoa, which are connected to Insulaner Park.

Gyászkalapokban dús választék. Alakítások elvállaltatik.

első single lakás berlin online társkereső nők

Mély tisztelettel Mayer Jenny. Csegezy János, mükertész, telefon : Kiadó bolt- és lakhelyiségek.

első single lakás berlin társkereső oldalon nekem

Nagykárolyban, Széciienyi-utca A legkelle­mesebb kiránduló hely. Szolid árak. Kifogás­talan kiszolgálás. Magyar konyha és ió italok.